Log pÃ¥      English      Telefonbog     Contact Webmaster    
 
Kompetencer
Eksperimentel forskning
Klinisk forskning
Sundhedsøkonomisk Evaluering
Database og registre
Fondsstøtte
Samarbejde
Historie
Individualized MRR
CEspine - Clinical Project
Studenterundervisning
Sundhedsøkonomisk evaluering på ortopædisk forskningslaboratorium

Sundhedsøkonomisk evaluering er en relativ ny diciplin indenfor ortopædkirurgien, som udspiller sig i feltet mellem epidemiologi, biostatistik/økonometri og økonomi. På Ortopædisk Forskningslaboratorium udføres stokatisk cost-effectiveness analyse, dvs. analyse som baserer sig på randomiserede kliniske studier.

 

En væsentlig del af den sundhedsøkonomiske analyse baserer sig på registerdata fra blandt andet Landspatientregistret, Sygesikringen, Socialforskningsregistret og Medicinregistret. Ortopædisk Forskningslaboratorium er autoriseret af Danmarks Statistik til at anvende disse data.

 

Et vigitgt argument for at indføre sundhedsøkonomisk evaluering udspringer i sundhedspolitiske interesser omkring allokativ effektivitet dvs. at danne grundlag for den optimale fordeling af ressourcer på tværs af behandlingsregimer. Vi sammenligner derfor behandlingsregimer ved hjælp af generiske behandlingsmål, der kan danne grundlag for raportering af en omkostning per kvalitetsjusteret leveår, så vores resultater kan anvendes til at prioritere budgetter mellem forskellige sygdomskategorier og behandlingsregimer - også i bredere perspektiv end ortopædkirurgien.

 

 
Nuværende og planlagte projekter

Følgende projekter er under publikation

 - Evaluering af kirurgisk teknik til stivgørende lænderygoperation: 360º spondylodese versus bagre dese. Resultaterne bliver præsenteret på ISSLS i Hong Kong, juni 2007. Projektet har modtaget støtte fra Gigtforeningen.

 - Evaluering af rehabilitering efter stivgørende lænderygoperation: hospitalets vanlige regime versus en rygcafé protokol versus intensiv træningsterapi. Projektet har modtaget støtte fra Gigtforeningen.

 - Observationelt studium af determinanter for omkostningseffektivitet i lænderygkirurgi.

 

Følgende projekter er protokoliseret eller igangværende

 - Ny minimal invasiv kirurgisk teknik til patienter med spinalstenose

 - Præoperativt tværdisciplinært regimen bestående af ergoterapi, fysioterapi og kognitiv terapi til spondylodesepatienter

 - Evaluering af metastasekirurgi

 - Generel analyse af afdelingens kvalitetssikringsdatabaser.

 

En fremtidig registrering af helbredsrelateret livskvalitet såvel præ- som postoperativt på alle afdelingens patienter vil skabe et unikt grundlag for beslutningstagning i ledelsen af den ortopædiske behandling ligesom det vil støtte den lægevidenskabelige vurdering af effektiviteten ved nye eller forbedrede behandlingsregimer.

 
Calendar

Publications
Erythropoietin augments bone formation in a rabbit posterolateral spinal fusion model.
Rölfing JHD, Bendtsen M, Jensen J, Stiehler M, Foldager CB, Hellfritzsch MB, Bünger C.
Phenol Red Inhibits Chondrogenic Differentiation and Affects Osteogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells in Vitro.
Lysdahl H, Baatrup A, Nielsen AB, Foldager CB, Bünger C.
Navigated percutaneous lumbosacral interbody fusion: a feasibility study with three-dimensional surgical simulation and cadaveric experiment.
Wang Y, Le DQ, Li H, Wang M, Bünger CE.
Orthopaedic Spinal Research      Aarhus University Hospital      Noerrebrogade 44      Building 1A      8000 Aarhus C      Phone: +45 7846 4133
Powered by SimpleNet CMS
Nike Air Max 1 Trainers Udsalg, Billige Nike Free New Black, Billige Nike Free 88 Games,