Log pÃ¥      English      Telefonbog     Contact Webmaster    
 
Kompetencer
Eksperimentel forskning
MicroCT
MRI
QCT
Molekylær ortopædi
Klinisk forskning
Sundhedsøkonomisk Evaluering
Database og registre
Fondsstøtte
Samarbejde
Historie
Individualized MRR
CEspine - Clinical Project
Studenterundervisning
Molekylær ortopædi

Laboratoriet ledes i det daglige af Professor Cody Bünger og Professor Kjeld Søballe. I august 2005 modtog laboratoriet en donation fra AP Møller Fonden til oprettelse af Laboratorium for Molekylær Ortopædi. Det har givet muligheden for at udvide eksisterende aktiviteter indenfor molekylær og cellulær ortopædisk forskning. Laboratoriets aktiviteter indenfor dette felt omfatter bl.a.

 • Bioreaktor forskning med henblik på tissue engineering af knogle, brusk og diskus i ryg.
 • Stamceller/genterapi til regeneration af diskus i ryggen, forbedring af knogleheling og brusk regeneration.
 • Nano-funktionaliserede implantater til forbedret forankring og indgivning af lægemidler (knogle- og brusk-stimulerende, anti-cancer midler).
 • Afprøvning af cellers respons på nye implantatoverflader.
 • Højteknologisk kvantificering af mineraliseringsprocesser i cellekultur, på implantater og i knogle.
 • Biokemiske og molekylærbiologiske analyser på stamceller fra patienter med forskellige muskuloskeletale lidelser

Regeneration af knogle, brusk og diskus i ryggen vil sandsynligvis i fremtiden kunne gøres ved at tage en lille mængde stamceller fra en patient, fulgt af opdyrkning og evt. genmodifikation i laboratoriet. Når cellekonstruktet har nået en passende udviklingsgrad vil det kunne sættes tilbage i patienten og erstatte manglende brusk og knogle. Stamcelle teknologien er på et stadie hvor det er relevant at begynde at teste i dyremodeller som er et af Ortopædisk Forskningslaboratoriums største ekspertiseområder. Vi har derfor udvidet aktiviteterne omkring stamcelledyrkning for at vi i nær kontakt til dyreforsøgene har mulighed for at lave celledyrkningen som er nødvendig for stamcelle regeneration af knogle og brusk. Stamcellerne dyrkes på 3-dimensionelle gitterværk (se fig. 1) som er bionedbrydelige. I figur 1 er vist eksempler på sådanne gitterværk (fig, 1A og C) og celler der adhererer til et sådant bionedbrydeligt gitterværk (fig 1B). I fig. 1D ses et udsnit af et gitterværk med stamceller som ses som små lysende prikker. I fig. E ses et gitterværk med stamceller. Billedet er lavet ved at optage og sammensætte billeder fra flere fokale planer på konfokal mikroskopet. Fig. F viser et eksempel på real-time RT-PCR rådata på RNA oprenset fra stamceller.

Stamcelleforskningen er gennem de senere år blevet væsentligt udvidet med anvendelse af ikke kun knoglemarvsderiverede, men også fedtderiverede stamceller, navlesnorsblod samt embryonale stamceller. Cellerne anvendes i overensstemmelse med etiske retningslinier til regeneration af nyt væv i bl.a. knogle, diskus og brusk og til basalvidenskabelige undersøgelser af cellernes indbyrdes molekylærbiologiske funktioner og mekanismer.

 
Udstyr

Fig. Bioreactor                           

 • Ustyr til hårdtvævshistologi, skæring, histologisk farvning og immunhistokemi
 • Celledyrkningslaboratorium, genteknologisk klasse I
 • Forskellige typer af bioreaktorer til dyrkning af stamceller i 3D Vævshomogenisator
 • Standard udstyr til oprensning af DNA og RNA
 • Real-time PCR og konventionel PCR (Applied Biosystems)
 • Agarose gel elektroforese UV/VIS spektrofotometer
 • Laser Skanning Konfokal Mikroskop (Zeiss LSM 510 Meta)
 • ELISA, fluorescenstæller, vasker
 • HR-SEM (findes på Institut for Fysik og Astronomi) Nanoindenter (findes på Institut for Fysik og Astronomi)
 • BioAnalyzer 2100
 

 

 
Calendar

Publications
Erythropoietin augments bone formation in a rabbit posterolateral spinal fusion model.
Rölfing JHD, Bendtsen M, Jensen J, Stiehler M, Foldager CB, Hellfritzsch MB, Bünger C.
Phenol Red Inhibits Chondrogenic Differentiation and Affects Osteogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells in Vitro.
Lysdahl H, Baatrup A, Nielsen AB, Foldager CB, Bünger C.
Navigated percutaneous lumbosacral interbody fusion: a feasibility study with three-dimensional surgical simulation and cadaveric experiment.
Wang Y, Le DQ, Li H, Wang M, Bünger CE.
Orthopaedic Spinal Research      Aarhus University Hospital      Noerrebrogade 44      Building 1A      8000 Aarhus C      Phone: +45 7846 4133
Powered by SimpleNet CMS
Nike Air Max 1 Trainers Udsalg, Billige Nike Free New Black, Billige Nike Free 88 Games,